Hola. Sóc TEFL - Professor d'anglès com a llengua estrangera - professor d'anglès nadiu qualificat amb més de 10 anys d'experiència docent. Sóc de Glasgow, Escòcia, originalment i vaig viure a Amsterdam durant uns anys abans de venir a viure a Catalunya el 2003.
Tinc una aula per a un màxim de tres estudiants al barri Molí d'en Rovira de Vilafranca de Penedès.
Ensenyo tots els nivells des dels 12 anys i preparo als estudiants per als exàmens Cambridge PET, KET, FCE, avançat i de competència. Adapto les classes als seus interessos específics, ja sigui per treballar, estudiar o viatjar.
Ús English File d'Oxford Press combinant-lo amb vídeos, jocs i activitats a Internet per aconseguir autèntiques habilitats de comunicació en anglès.
Ús dels llibres d'anglès comercial de Business Leader per a anglès comercial i he ensenyat a Mercadona, Guala Closures Group, Atos Origin i Telefónica. Actualment estic ensenyant a Privalia i Germans Boada Group.
Contáctame per discutir les teves necessitats d'aprenentatge de l'idioma anglès. A la primera classe posaré a prova el teu nivell i a partir d'aquí fem un pla d'estudi que millor s'adapti a tu.

Hola. Soy TEFL - Profesor de inglés como lengua extranjera - profesor de inglés nativo calificado con más de 10 años de experiencia docente. Soy de Glasgow, Escocia, originalmente y viví en Amsterdam durante unos años antes de venir a vivir a Cataluña en 2003.
Tengo un aula para un máximo de tres estudiantes en el barrio Moli d'en Rovira de Vilafranca del Penedès.
Enseño todos los niveles desde los 12 años y preparo a los estudiantes para los exámenes Cambridge PET, KET, FCE, avanzado y de competencia. Adapto las clases a sus intereses específicos, ya sea para trabajar, estudiar o viajar.
Uso English File de Oxford Press combinándolo con videos, juegos y actividades en Internet para lograr auténticas habilidades de comunicación en inglés.
Uso los libros de inglés comercial de Business Leader para inglés comercial y he enseñado en Mercadona, Guala Closures Group, Atos Origin y Telefónica. Actualmente estoy enseñando en Privalia y Germans Boada Group.
Contáctame para discutir tus necesidades de aprendizaje del idioma inglés. En la primera clase pondré a prueba tu nivel y a partir de ahí hacemos un plan de estudio que mejor se adapte a ti.

Hi. I'm a TEFL - Teaching English as a Foreign Language - qualified native English language teacher with over 10 years of teaching experience. I'm from Glasgow, Scotland originally and lived in Amsterdam for a few years before coming to live in Catalonia in 2003.
I have a classroom for a maximum of three students in the Moli d'en Rovira neighborhood of Vilafranca del Penedès. 
I teach all levels from the age of 12 and prepare students for the Cambridge PET, KET, FCE, Advanced and Proficiency exams. I tailor the classes to your specific interests, whether it's for work, study or travelling.
I use English File from Oxford Press combining it with videos, games and internet activities to achieve authentic English communication skills.
I use Market Leader Business English books for business English and have taught at Mercadona, Guala Closures Group, Atos Origin and Telefónica. I'm currently teaching at Privalia and Germans Boada Group.
Contact me to discuss your English language learning needs. In the first class I'll test your level and from there we make a study plan that best suits you.

You may also like

Back to Top