Els adults paguen 15 € per hora amb un altre estudiant.
Els menors de 21 anys paguen 12,50 € per hora.
Les classes individuals o les classes en línia paguen 20 € per hora.

Los adultos pagan 15 € por hora con otro estudiante.
Los menores de 21 años pagan 12,50 € por hora.
Las clases individuales o las clases en línea pagan 20 € por hora.

Adults pay 15€ per hour with another student.
21 year olds and less pay 12.50€ per hour.
Individual classes or online classes pay 20€ per hour.

You may also like

Back to Top