Photo by Luis Quintero from Pexels

Necessitaràs com a mínim un nivell intermig per veure alguna cosa una mica més llarga de 10 minuts. Si tens un nivell baix, et recomano que només vegi curts de YouTube per ara. Fes un cop d'ull al meu compte de pinterest a l'enllaç de sota per veure alguns exemples.
No miris pel·lícules o sèries que tinguin històries complicades. Fes-t'ho fàcil i mira coses que tinguin una estructura repetitiva i simple, per exemple: concursos o parla sobre el que veus a la pantalla o mira programes de natura. Consulta algunes de les meves recomanacions a els enllaços de sota en el meu compte imdb.

Necesitarás al menos un nivel intermedio para ver algo más de 10 minutos. Si tienes un nivel bajo, te recomiendo que solo veas cortos de YouTube por ahora. Echa un vistazo a mi cuenta de pinterest en el enlace a continuación para ver algunos ejemplos.
No mires películas o series que tengan historias complicadas. Háztelo fácil y observa cosas que tengan una estructura repetitiva simple, por ejemplo: concursos o habla sobre lo que ves en la pantalla o mira programas de naturaleza. Consulta algunas de mis recomendaciones en los enlaces a continuación en mi cuenta imdb.

You will need at least an intermediate level to watch anything longer than 10 minutes. If you have a low level then I recommend that you only watch youtube shorts for now. Have a look at my pinterest account on link below for some examples.
Don’t watch films or series that have complicated storylines. Keep it simple and watch things that have a simple repetitive structure, e.g. game shows, or talk about what you see on the screen, e.g. nature programmes. See some of my recommendations on the links below on my imdb account.

You may also like

Back to Top